Gradonačelnica se na Konferenciji o jednakim mogućnostima za sve, čiji je domaćin Grad Torino, susrela i sa zamjenicom generalnog sekretara UN-a Asha Rose Migirom koja se interesirala o položaju i učešću žena u političkom životu BiH.

Gradonačelnica je gospođu Migiro upoznala o zakonskom pravu žena u BiH kojim im je garantirano 30% mjesta na listama političkih stranaka za učešće u zakonodavnim organima na svim nivoima vlasti, kao i sa načinima kojima se to pravo ostvaruje.

Izvor: Gradska uprava