Gradonačelnica se na Konferenciji o jednakim mogućnostima za sve, čiji je domaćin Grad Torino, susrela i sa zamjenicom generalnog sekretara UN-a Asha Rose Migirom koja se interesirala o položaju i učešću žena u političkom životu BiH.

Gradonačelnica je gospođu Migiro upoznala o zakonskom pravu žena u BiH kojim im je garantirano 30% mjesta na listama političkih stranaka za učešće u zakonodavnim organima na svim nivoima vlasti, kao i sa načinima kojima se to pravo ostvaruje.

Izvor: Gradska uprava

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }