Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je jučer Carmela Agiusa, predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji boravi u našem gradu povodom održavanja Konferencije pod nazivom „Dijalozi o naslijeđu MKSJ“ od 22. do 24. juna.

MKSJ 2

Tom prilikom gradonačelnik Skaka je upoznao predsjednika Agiusa sa aktivnostima koje Grad Sarajevo trenutno vodi u cilju uspostavljanja Informativnog centra Sarajevo, na osnovu potpisanog Memoranduma u novembru prošle godine.

MKSJ 3

Uspostavljanjem ovog centra, Grad Sarajevo želi dati konkretan doprinos suočavanju s prošlošću, izgradnji mira i pomirenja. Ovaj centar bi javnosti trebao da pruži ažuriran, direktan i bezbjedan elektronski pristup javno dostupnim spisima MKSJ-a i arhivskom materijalu sadržanom u on-line bazama podataka MKSJ-a.

MKSJ 4

Centar će, istovremeno, imati edukativnu, istraživačku, muzejsku, arhivsku i izdavačku funkciju.