Gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen, boravi u Kopenhagenu povodom održavanja 5. evropskog samita regija i gradova. Behmen se kao jedini gradonačelnik sa teritorije bivše Jugoslavije obratio učesnicima Samita, koji se održava 22. i 23. marta. Ovogodišnji samit okupio je preko 300 gradonačelnika i predsjednika regija, arhitekata i eksperata iz oblasti urbanog razvoja koji su razmijenili svoja iskustva na temu "Evropska urbana struktura u 21. stoljeću“. U svom obraćanju gradonačelnik Behmen podsjetio je sve prisutne da se pred vratima Evrope – Sarajevo, kao glavni grad zemlje u tranziciji, razvija u evropsku metropolu koja svojim građanima nudi sve bolji kvalitet življenja, čuvajući pri tome svoj međukulturni i olimpijski identitet.

"Današnji uvjeti tranzicije i globalizacije nesumnjivo su utjecali na sve aspekte života stanovnika Sarajeva. Međutim, Sarajevo kao funkcionalna urbana cjelina ima dobre preduvjete za bolji budući razvoj. Kontinuirano vodimo aktivnosti na sanaciji, rekonstrukciji i revitalizaciji najvećeg broja postojećih naselja, te na obezbjeđenju odgovarajuće funkcionalno-teritorijalne povezanosti" naglasio je Behmen.

U svom obraćanju Behmen je ukazao i na projekat „Sarajevo most kultura Evrope“, čijom će se realizacijom zasigurno uspostaviti u gradu novi, urbani ritam života unutar kojeg je moguće rekonstrukcijom postojećih međukulturnih institucija i izgradnjom nove infrastrukture grada umreženog sa evropskim i svjetskim prijestolnicama, osigurati i regionalnu i transgraničnu povezanost različitih kultura u centralno-istočnoj i jugoistočnoj Evropi i na Mediteranu.

Učesnicima Samita obratila se i Mercedes Bresso, predsjednica Odbora regija, koja je i pozvala gradonačelnika Behmena na ovaj uvaženi skup. Mercedes Bresso je istakla da u vremenu finansijske i ekonomske krize gradovi preuzimaju vodeću ulogu kada je riječ o promjeni stila života građana, o stimulaciji kreativnih snaga i privlačenju eksperata, te o ekonomskom uvezivanju regija i zemalja.

Jose Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije, u svom govoru je naglasio da evropski gradovi zahvaljujući kvaliteti života njihovih građana predstavljaju odlične primjere za ostale dijelove svijeta. "Evropski gradovi imaju ključnu ulogu u realizaciji strategije Europa 2020. u oblasti zapošljavanja, istraživačkog rada, nauke i socijalne inkluzije", rekao je Barroso.

Gradonačelnik Behmen prisustvovao je i službenom prijemu u Gradskoj upravi Kopenhagena upriličenom za učesnike Samita gdje se susreo sa  Frankom Jensenom, gradonačelnikom Kopenhagena.