Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen na poziv Grada Ljubljane, Centra za razvoj eUprave za jugoistočnu Evropu i Instituta za geostrateška, pravna i futuristička istraživanja prisustvuje LJUBLJANA FORUMU 2012. – Budućnost gradova: održivi razvoj i energetska efikasnost. Pored domaćina gradonačelnika Ljubljane, u radu Foruma učestvuju i gradonačelnici i njihovi zamjenici gradova: Podgorice, Zagreba, Budimpešte, Bakua, Bukurešta i Chisinaua (Moldavija). Cilj Foruma je povezati, omogućiti i potaknuti dobre prakse, konkretnu saradnju i projekte između gradova, regija, država i razvojnih institucija EU vezano ra racionalno korištenje i upravljanje energijom. U svom izlaganju na drugoj sesiji o temi „Energetska efikasnost gradova i regija“, gradonačelnik Behmen ukratko se osvrnuo na aktivnosti koje Grad Sarajevo vodi već treću godinu, pridruživši se u martu 2009. Uniji gradova Evrope, koji imaju za cilj racionalno korištenje i upravljanje energijom.

„Energetska sigurnost, koja je jedna od velikih tema budućnosti, bila je prvi poslijeratni zajednički projekat Grada Sarajeva sa Zagrebom, Skopljem, Podgoricom i Frajburgom. Više je razloga za to. Sve veće cijene energije, sigurnost opskrbe energentima i konačnost zaliha su samo neki od izazova s kojima se moramo suočiti i na koja mi zajedno moramo naći odgovore. Od posebnog značaja je i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš“, istaknuo je  Behmen.

Usvajanjem Akcionog plana energetski održivog razvoja grada (SEAP), koji je osnovni dokument za buduće planiranje aktivnosti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području grada, Grad Sarajevo je ispunio obavezu preuzetu pristupanjem Sporazumu gradonačelnika. „Njegovim prihvatanjem u Gradskom vijeću, Sarajevo je postao je jedan od prvih gradova u regiji koji se službeno opredijelio za održivi energetski razvoj prema direktnim smjernicama Evropske komisije”, kazao je gradonačelnik te dodao da je u martu ove godine otvoren Ured za energetsku efikasnost Grada Sarajeva, a da je nedavno ova gradska administracija poklrenula inicijativu za osnivanje Kluba „Sporazuma gradonačelnika/načelnika u Bosni i Hercegovini“ s ciljem provođenja proaktivne energetske politike i podizanja ekološke svijesti naših građana o energetskoj problematici, zaštiti okoliša i potrebi učinkovitog korištenja energije.

Svoje izlaganje Behmen je završio riječima da „sve aktivnosti koje Grad Sarajevo poduzima iz oblasti energetske efikasnosti kao jednog dijela politike održivog razvoja ima za cilj kreiranje adekvatnog ekonomskog okruženja u kojem se lakše mogu postići investicije potrebne za kontinuiranu implementaciju ove vrste projekata. Želim istaći da održivi razvoj gradova mora predvoditi ekonomska politika koja omogućava adekvatno finansiranje  inicijalnih  investicija, investicija koje proizilaze iz našeg zajedničkog znanja i tehnološkog razvoja, i kao takve osiguravaju početak ciklusa održivog razvoja“.