Na danas održanom tradicionalnom novogodišnjem susretu s novinarima gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Igorom Kamočajijem i Miroslavom Živanovićem osvrnuo se na rezultate postignute u ovoj, te najavio projekte Grada Sarajeva za 2010. godinu. "I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem Proračuna Grada Sarajeva od 14,30% ili cca 4,5 milijuna KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se, prije svega, poboljšati kvalitetu života naših građana, te im na raspolaganje staviti transparentniju, učinkovitiju i odgovorniju administraciju.

Želim isto tako naglasiti i krajnje odgovoran odnos prema novcima poreznih obveznika: mi smo tijekom ove godine na plaćama i nadoknadama uposlenika uštedjeli 723.786,00 maraka, a na materijalnim troškovima 530.401,00 marku. Želim posebice naglasiti da su putni troškovi doslovno srezani za 200.600,00, a reprezentacija za 136.600,00 maraka", kazao je gradonačelnik.
Ova je gradska vlast u 2009.g. pokrenula projekt upošljavanja pod nazivom "Posao za sve" i u te svrhe izdvojila milijun maraka. Uz tehničku pomoć Službe za zapošljavanje KS u radni odnos na šest mjeseci uposleno je 110 osoba u KJKP "Rad" i KJKP "Park". Drugi značajan projekt Grada je Pomoć porodiljama/majkama s djecom, za čiju je realizaciju izdvojeno milijun maraka. U sklopu ovoga projekta, a u suradnji s kantonalnim Zavodom za zaštitu žena i materinstva, realiziran je pored novčane naknade i pregled porodilja s djecom do šest mjeseci s područja četiri gradske općine, jer prema podacima svega četiri posto porodilja odlazi na liječničku kontrolu, a tek se 1,5 posto podvrgava sistematskom pregledu.

– Ove smo godine naročitu pozornost posvetili maloljetničkoj delikvenciji i realizirali jedini funkcionalan program borbe protiv maloljetničke delikvencije. U naredne tri godine za realizaciju ovoga projekta izdvojit ćemo 350.000 KM. Za ovu je godinu izdvojeno 100.000 KM za program "Primarna prevencija u oblasti maloljetničke delikvencije" koji će biti usmjeren na djecu i mlade kojima je već izrečena odgojno-obrazovna mjera pojačanog nadzora – istaknuo je gradonačelnik, te dodao da je za 2010. godinu u okviru prevencije maloljetničke delikvencije planirano uvođenje videonadzora u vozilima GRAS-a. Povećali smo i pomoć JU terapijske zajednice "Kampus" u Rakovici, koja se bori da mlade ljude otrgne od ovisnosti o drogama i da ih odvrati od kriminala – kazao je Behmen.

U 2009.g., 9. svibnja – na Dan pobjede nad fašizmom, svečano je otvoreno Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.
– Nakon 14 godina građani Sarajeva, a naročito roditelji, konačno su dobili mjesto na kojem mogu odati počast i prisjetiti se svoje djece, naših najmlađih sugrađana. Otvaranje Spomen-obilježja nije značilo kraj naših aktivnosti. Prihvatili smo i obvezu izgradnje postamenta s ispisanim imenima ubijene djece u okviru Spomen-obilježja, čija će se realizacija nastaviti u narednoj godini – istaknuo je gradonačelnik.

Gradonačelnik je u svom obraćanju naročitu pozornost skrenuo i na obnovu Vijećnice, pri tome zahvalivši svim dosadašnjim donatorima i sudionicima u projektu obnove Vijećnice, a naročito Vladi Kraljevine Španije koja je donirala najveći iznos od 1 milijun eura.
– Na međunarodnom tenderu izabran je najpovoljnjiji ponuđač, s kojim je Grad u rujnu ove godine sklopio Ugovor o izvođenju građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na Vijećnici u iznosu od 4.419.320,64 KM. Grad Sarajevo je u suradnji s drugim institucijama sudjelovao u pripremi projekta u cilju osiguranja financijske pomoći EU u okviru programa IPA. Sa sredstvima koja bi se trebala dobiti u okviru ovoga projekta u iznosu od 7,5 milijuna EUR završili bi se cjelokupni radovi na obnovi projekta Vijećnice i bilo bi moguće objekat staviti u funkciju – istaknuo je Behmen.

Grad Sarajevo je zajedno s gradovima Zagrebom, Skopljem, Podgoricom i njemačkim gradom Frajburgom potpisnik Memoranduma o razumijevanju s ciljem učinkovitog energetskog upravljanja. Projekt, koji se odvija u okviru Povelje gradonačelnika kojoj je Sarajevo pristupilo u ožujku 2009.g., financirat će Otvoreni regionalni energetski fond za jugoistočnu Europu njemačkog GTZ-a sa 500.000 eura. Ovo je prvi poslijeratni zajednički projekt gradova Sarajeva, Zagreba, Skoplja i Podgorice i podrazumijeva zajedničku izradu akcijskog plana na "Izgradnji kapaciteta za upravljanje energijom u gradovima".
Naš je grad dobio novi sjaj iluminacijom Gazi Husrev-begovog bezistana i Gazi Husrev-begove ulice, čime je nastavljen Projekt rasvjete Baščaršije, te osvjetljenjem dvaju mostova na Miljacki: Drvenija i Most Suade i Olge.
Mnogo je projekata u kojima sudjeluje Grad Sarajevo s nekom od četiri gradske općine: financiran je ekološki projekt "Park šume Mojmilo", izgradnja šetnice Dolac Malta-Otoka, s pješačkom i biciklističkom stazom, projekt sanacije i uređenja Koševskog potoka, rekonstrukcija i popločavanje ulica Bravadžiluk, te projekt deminiranja lokaliteta Golo brdo 2 kompleksa Žuč.

Grad Sarajevo je ove godine pružio financijsku potporu javnoj kuhinji u Sarajevu – i u Mostaru tijekom "gradonačelničke krize", potom aktivnosti Fonda Memorijala za izgradnju i održavanje mezara šehida i poginulih boraca, kao i rad 4 dragovoljna vatrogasna društva, Školu u prirodi Centra "Vladimir Nazor". Radi preuzimanja aktivnije uloge Grada Sarajeva u razvitku lokalnog biznisa u interesu njegovih građana osposobljen je i stavljen u funkciju Gradski centar za biznis.
Gradonačelnik je spomenuo i druge značajne projekte i dostignuća Grada Sarajeva, kao što je Program unapređenja  zdravlja djece u dobi od 11-13 godina s utvrđenim deformacijama kralježnice, zatim  pripremu projekta obnove Trebevićke žičare, izradu Studije izvodljivosti za izgradnju prihvatilišta za nezbrinute životinje – Azila za životinje u sklopu JU Terapijske zajednice "Kampus" u Rakovici, plivačku obuku i rekreaciju  štićenika JU Dječiji dom Bjelave tijekom ljetnog raspusta, sufinanciranje projekta Ars Aevi, financiranje Izložbe "Opkoljeno Sarajevo", potporu realizaciji projekta obnove Studentskog centra na Grbavici itd.

U ovoj godini usmjerili smo 40 posto proračunskih sredstava u oblast obrazovanja, kulture i sporta, dajući time značajan doprinos daljnjoj afirmaciji Sarajeva kao kulturnog, obrazovnog i sportskog središta BiH.
Za konkretne programske aktivnosti što se tiču mladih iz proračuna Grada Sarajeva za ovu godinu izdvojeno je oko 2,6 milijuna KM (stipendiranje članova Udruženja "Obrazovanje gradi BiH", Fonda IKRE i šestmilijarditog stanovnika planeta Zemlja Adnana Mevića, podržani su projekti srednjih škola te poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta osnovnih škola).
Kao i svake godine, Grad je financijski pomogao održavanje sportskih manifestacija i tradicionalnih turnira, te tradicionalne kulturne manifestacije.

Na planu međunarodne suradnje tijekom 2009. naročito smo ponosni na ulogu Grada Sarajeva kao domaćina 22. generalne skupštine Asocijacije gradova nositelja poruke mira (IAPMC) te na održavanje kulturne manifestacije "Dani Sarajeva u Podgorici".
I u 2009. godini aktivno smo radili na uređenju statusa grada Sarajeva kako bismo otklonili barijere za puni gospodarski i drugi razvitak glavnog grada BIH. Pokrenuli smo pred Ustavnim sudom Federacije BiH dvije tužbe protiv Kantona, koji je jedini u cijeloj državi koji nikada nije usvojio Zakon o pripadnosti javnih prihoda i Zakon o lokalnoj samoupravi. Pokrenuli smo i postupak za vraćanje imovine koja je Gradu nezakonito oduzeta, kao i povratak mjerodavnosti i izvora financiranja sukladno zakonima o lokalnoj samoupravi i pripadnosti javnim prihodima.

Gradonačelnik je predstavio neke od projekata Grada Sarajeva za 2010. godinu, ističući kako u narednoj godini Grad planira nastaviti s realizacijom Programa pomoći porodiljama /majkama s djecom, Programom prevencije i unapređenja ženskog zdravlja, kao i zdravlja djece i omladine, potom nabaviti medicinsku opremu za JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata (stomatološkog aparata). Također, bit će nastavljena rekonstrukcija opservatorije na Trebeviću, te će se realizirati projekt upošljavanja volontera i osnivanja Turističke zajednice Grada Sarajeva. Na planu međunarodne suradnje, u 2010. godini nastavit će se jačanje multilateralne i bilateralne suradnje, realizacija projekta "Izgradnja kapaciteta za energetsko upravljanje gradovima", te priprema Platforme i kandidature Sarajeva kao kulturnog središta Europe. Bit će organizirane kulturne prezentacije pobratimskog i olimpijskog grada Barcelone kao i grada Praga za 6. travnja 2010. godine u Sarajevu.
U 2010. planiran je nastavak realizacije projekta rasvjete Baščaršije, koji će obuhvatiti osvjetljenje ulica Čizmedžiluk i Đulagina, te realizacija rasvjete dvaju mostova: Ćumurija i Skenderija. Također je planiran i završetak arheoloških radova na lokalitetu Bijele tabije, nakon čega će se pristupiti izradi Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa.
Grad Sarajevo će u 2010. godini započeti s projektom "Krizni centar" koji će sustavno rješavati statusne i druge potrebe djece žrtava zlouporabe po raznim osnovama, a naročito zlouporabe na osnovi rada koja se manifestira kroz prosjačenje i skitnju što je naročito veliki problem u našem gradu. Ovaj se projekt realizira s gradom Bečom, i po modelima europskih gradova koji su u dobroj mjeri riješili ili drže pod kontrolom ovaj društveno negativni fenomen.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću