Formiranje tima za izradu standarda pri oslobađanju učenika od nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja – jedan je od zaključaka Foruma o problematici nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, održanog pod pokroviteljstvom gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena, s ciljem obezbjeđenja optimalnih uvjeta za rast, razvoj i obrazovne efekte nastave na ovom predmetu. Sljedeći zaključci sa ovog skupa odnose na uvođenje obaveznog sistematskog pregleda učenika prije ili na početku svake školske godine; strateško djelovanje na kontinuirano poboljšanje sa aspekta zadovoljenja prirodnih potreba za kretanjem kod školske djece; zatim na obezbjeđenje objektivnih procedura i kriterija pri procjeni profesionalnog odnosa profesora kao i na to da bi profesori morali uvesti multikriterijski pristup pri vrednovanju i ocjenjivanju učenika u nastavi.

Sudionici Foruma su, također, zaključili da je bitno poštivanje zakonitosti u radu sportskih škola pri odgojno-obrazovnim ustanovama; zatim strateško djelovanje na obezbjeđenju boljih uvjeta za rad; definiranje logične norme sedmičnog rada – fonda sati nastavnika (norma sedmičnog fonda sati trebali bi iznositi od 18-20 sati, a ne kao do sada 21 sat); aktiviranje projekata iz oblasti bazičnih sportskih grana (plivanje, gimnastika, skijanje i sl.); aktiviranje roditelja učenika za zajedničko djelovanje na poboljšanju uvjeta i realizacije nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja; izrada dokumenta „Strategija u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja 2011.-2015.“; uvođenje projektne aktivnosti istraživanja efektivnosti i efikasnosti nastave u cilju poboljšanja uvjeta i načina realizacije nastave i, na kraju, formiranje radne grupe za izradu dokumenata koji će definirati navedene zaključke.

U radu Foruma učestvovalo je 60 sudionika, od predstavnika Federalnog ministarstva sporta, ministarstava sporta, obrazovanja i zdravstva KS, Grada Sarajeva, sportskih saveza i javnog zdravstva, do profesora tjelesnog odgoja, razredne nastave, fakulteta…