U četvrtak 30.08.2012. godine u 11.00 sati, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen primit će Henk Koola, zamjenika gradonačelnika Den Haaga za međunarodnu socijalnu politiku, u cilju postizanja dogovora o konkretnoj zajedničkoj saradnji u oblasti socijalnih pitanja. Tim povodom će gradonačelnik Behmen potpisati Memorandum o razumijevanju, kojim se Grad Sarajevo zajedno sa potpisnicima: Gradom Den Haagom, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i SERDA-om obavezuje da će zajednički raditi: – na projektima podrške pružanja socijalnih usluga na području grada i Kantona Sarajevo, – na uspostavi kvalitetne baze podataka nezaposlenih i osoba u stanju socijalne potrebe, – na kreiranju kvalitetnih programa obuke za nezaposlene, – kao i na edukaciji socijalnih radnika iz Grada i Kantona Sarajevo.

Prijemu će prisustvovati ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, predstavnik SERDA-e Asad Karišik i predstavnik Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Potpisivanje memoranduma bit će upriličeno u sali Gradske uprave Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/3.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.