– Mladi su osnov razvoja našeg grada i države, pa je i njihovo obrazovanje od strateškog interesa za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu – istaknuo je gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen koji je sa zamjenikom Miroslavom Živanovićem upriličio prijem za delegaciju Evropske asocijacije internacionalnih studenata (AESI) na čelu sa dr. Massimom Canevom, predsjednikom i generalnim sekretarom master programa Univerziteta u Rimu „La Sapienza“. Prijemu je prisustvovalo i 15 studenata sa Univerziteta u Rimu „La Sapienza“ sa kojim sarajevski Univerzitet uspješno surađuje punih 12 godina.

Gradonačelnik Behmen je kazao da je Sarajevo, između ostalog, i glavni obrazovni i kulturni centar Bosne i Hercegovine, u kojem se redovno održavaju brojne manifestacije od internacionalnog značaja, što je od velikog značaja za potrebe više od 50.000 studenata sarajevskih univerziteta. U razgovorima je istaknuta i značajna uloga nevladinog sektora u oblasti visokog obrazovanja, te su predstavljene i neke od ključnih aktivnosti koje gradska administracija vodi u ovoj oblasti.

– Duga uspješna suradnja naših dvaju univerziteta dobra je osnova za jačanje veza između gradova Rima i Sarajeva i u drugim sferama života –   izjavio je Massimo Caneva, te pozvao čelnike Grada da u decembru posjete Rim i prisustvuju svečanosti otvaranja evropskog akademskog centra mira povodom uspješne realizacije master programa „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“.

Budući da je učestvovao u postdiplomskom programu „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“, koji je realiziran zahvaljujući Univerzitetu „La Sapienza“, dogradonačelnik Živanović je kazao da „direktno može svjedočiti o korisnosti ovog i sličnih programa.“
– Na nama u Bosni i Hercegovini je da osiguramo da se napori i sredstva uložena u školovanje kadrova zaštite tako što ćemo insistirati na tome da oni, u čije je znanje i vještine uloženo, budu iskorišteni njihovim postavljanjem na pozicije sa kojih mogu najviše doprinijeti, a ne prepušteni sami sebi, što nam se također zna veoma često desiti – kazao je Živanović.