Prema podacima Ujedinjenih nacija, barem je jedna od tri žene širom svijeta bila zlostavljana tokom svog životnog vijeka. Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava, a pogađa sve žene bez obzira na geografske granice, godine, klasu i rasu, i to podjednako u periodima mira i konflikta. Nasilje u porodici, te druge vrste nasilja nad ženama nisu privatni, već društveni problemi, te se u njihovo rješavanje trebaju uključiti svi društveni akteri. Grad Sarajevo već daje značajan doprinos rješavanju ovog problema u svojoj zajednici, između ostalog i kroz kontinuiranu podršku projektu „Sigurna kuća“ čiji je primarni cilj, od trenutka njegovog osnivanja, 2000.-te godine, obezbjeđivanje direktne zaštite i psihosocijalna podrška ženama, djevojkama, djeci sa proživljenim iskustvom nasilja u porodici ili drugoj sredini, smještajem u sigurnu kuću i druge odgovarajuće prostore.

Učešćem u kampanji „16 dana aktivizma“ Grad Sarajevo želi pokazati spremnost da i dalje učestvuje u rješavanju ovog problema, a time i doprinošenju stvaranja boljeg i pravednijeg društva.

16 dana aktivizma protiv rodnog zasnovanog nasilja“ je međunarodna kampanja koju je pokrenuo prvi Institut za globalno žensko liderstvo i podržao Centar za žensko globalno liderstvo 1991. godine. Učesnice/i kampanje obilježavaju datume između 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolično povezale/li nasilje protiv žena sa ljudskim pravima i naglasile/li da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava.

Ovogodišnja tema međunarodne kampanje je: „Strukture nasilja: definisanje međusobne povezanosti militarizma i nasilja nad ženama“. 

Ovim putem proglašavam period od 25. novembra do 10. decembra periodom 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja u gradu Sarajevu i pozivam sve građane/ke, organizacije, i nivoe vlasti da uložimo zajedničke napore kako bi ukazali na problem, a potom i eliminisali sve vrste nasilja.

Gradonačelnik

Prof. dr. Alija Behmen