Danas je u Međunarodnom centru za djecu i omladinu  gradonačelnik prof.dr. Ivo Komšić zajedno sa Janom Snaidauf, šefom političkog i ekonomskog odsjeka Delegacije EU u BiH, Taniom Van Dijk, predstavnicom Kancelarije Vijeća Evrope u Sarajevu i Sarah Keating, predstavnicom Vijeća Evrope otvorio Prvi dan nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, posvećen tradicionalnim jelima i pićima.

„Grad Sarajevo još od 2008. godine uspješno sarađuje sa udruženjima nacionalnih manjina, podrškom sredstvima iz Budžeta Grada, a u zadnjih nekoliko godina i obezbjeđivanjem dodatnih donatorskih sredstava“, istakao je gradonačelnik Komšić. Skrenuvši pažnju na prostor za rad udruženja nacionalnih manjina, odnosno, obezbjeđenje tzv. Kuće nacionalnih manjina, gradonačelnik je ovom prilikom pozvao sve nadležne da se ovo pitanje što prije riješi kako bi se obezbijedili elementarni uslovi za opstanak i rad udruženja nacionalnih manjina u gradu Sarajevu.

Prema riječima Jana Snaidaufa, šefa političkog i ekonomskog odsjeka Delegacije EU u BiH, organizacija manifestacije „Dani nacionalnih manjina u Sarajevu“, jedna je od šest sličnih inicijativa koje će se održati širom Bosne i Hercegovine, na šest različitih lokacija u okviru kojih će općine dobiti finansijsku pomoć od Evropske Unije.

„Osim Grada Sarajeva, u ovaj projekat bit će uključene i općine Prijedor, Bosanska Krupa, Gradiška, Prnjavor i Jablanica“, istakao je Snaidauf, te dodao da Evropska unija zajedno sa Vijećem Evrope želi i dalje pružati podršku Gradu Sarajevu i na taj način pomoći u uklanjanju svake vrste diskriminacije, posebno one na temelju nacionalnosti, ali i svakog drugog njenog oblika.

Tania Van Dijk, predstavnica Kancelarije Vijeća Evrope u Sarajevu podržala je inicijativu poput ove današnje proslave kultura manjina te izrazila želju da postane tradicija koju će njegovati svi građani Sarajeva.

U sklopu ove manifestacije, danas je promovisana i Knjiga recepata jela u kojoj su predstavljena tradicionalna jela deset nacionalnih manjina u Sarajevu, i to mađarska, turska, crnogorska, austrijska, njemačka, italijanska, slovenska, romska, češka, makedonska i poljska.

Tokom 2015. godine manifestacija „Dani nacionalnih manjina“ će biti upriličena još dva puta. Cilj ovog projekta je da se udruženjima koja okupljaju nacionalne manjine u bh. prijestolnici omogući predstavljanje njihovog rada, projekata, kulture, tradicije, kuhinje, rukotvorina, umjetnosti i drugih aspekata njihovog identiteta.


 
Ova manifestacija predstavlja zajednički projekat Vijeća Evrope i Evropske unije pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi.