Danas je u Međunarodnom centru za djecu i mladež gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić zajedno s Janom Snaidauf, šefom političkog i ekonomskog odsjeka Izaslanstva EU u BiH, Taniom Van Dijk, predstavnicom Ureda Vijeća Europe u Sarajevu i Sarah Keating, predstavnicom Vijeća Europe otvorio Prvi dan nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, posvećen tradicionalnim jelima i pićima. „Grad Sarajevo još od 2008. godine uspješno surađuje s udrugama nacionalnih manjina, potporom sredstvima iz Proračuna Grada, a u zadnjih nekoliko godina i osiguranjem dodatnih donatorskih sredstava“, istakao je gradonačelnik Komšić. Skrenuvši pozornost na prostor za rad udruga nacionalnih manjina, odnosno, osiguranje tzv. Kuće nacionalnih manjina, gradonačelnik je ovom prilikom pozvao sve mjerodavne da se ovo pitanje što prije riješi kako bi se osigurali elementarni uvjeti za opstanak i rad udruga nacionalnih manjina u gradu Sarajevu.

Prema riječima Jana Snaidaufa, šefa političkog i ekonomskog odsjeka Izaslanstva EU u BiH, organizacija manifestacije „Dani nacionalnih manjina u Sarajevu“, jedna je od šest sličnih inicijativa koje će se održati širom Bosne i Hercegovine, na šest različitih lokacija u okviru kojih će općine dobiti financijsku pomoć od Europske Unije. 

„Osim Grada Sarajeva, u ovaj projekt bit će uključene i općine Prijedor, Bosanska Krupa, Gradiška, Prnjavor i Jablanica“, istakao je Snaidauf, te dodao da Europska unija zajedno s Vijećem Europe želi i dalje pružati potporu Gradu Sarajevu i na taj način pomoći u uklanjanju svake vrste diskriminacije, posebno one temeljem nacionalnosti, ali i svakog drugog njenog oblika.

[WPIMPINLINE:makedonci.jpg]

Tania Van Dijk, predstavnica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu podržala je inicijativu poput ove današnje proslave kultura manjina te izrazila želju da postane tradicija koju će njegovati svi građani Sarajeva.

U sklopu ove manifestacije, danas je promovirana i Knjiga recepata jela u kojoj su predstavljena tradicionalna jela deset nacionalnih manjina u Sarajevu, i to mađarska, turska, crnogorska, austrijska, njemačka, talijanska, slovenska, romska, češka, makedonska i poljska.

Tijekom 2015. godine manifestacija „Dani nacionalnih manjina“ će biti upriličena još dva puta. Cilj ovog projekta je da se udrugama koje okupljaju nacionalne manjine u bh. prijestolnici omogući predstavljanje njihovog rada, projekata, kulture, tradicije, kuhinje, rukotvorina, umjetnosti i drugih aspekata njihovog identiteta.

Ova manifestacija predstavlja zajednički projekt Vijeća Europe i Europske unije pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi.