Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić susreo se sa Adilom Osmanovićem, ministrom civilnih poslova BiH. Sastanak je inicirao ministar kako bi razgovarali o organiziranoj i sistemskoj podršci radu sedam ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu. Namjera je da nadležne institucije BiH, FBiH, Kantona Sarajevo i jedinice lokalne samouprave u KS, u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima, pruže finansijsku podršku na privremenoj osnovi, do konačnog rješavanja pravnog statusa sedam ustanova kulture BiH: Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije, Kinoteke, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Nacionalne i univerzitetske biblioteke i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica. 

Gradonačelnik Komšić je kazao da će Gradskom vijeću predložiti da Grad Sarajevo za narednu 2016. godinu, planira u svom budžetu 50.000 KM kao podrška radu i djelovanju ustanova kulture BiH, podrazumijevajući da će se u međuvremenu riješiti pitanje finansiranja Grada Sarajeva.

Sagovornici su se, također, složili da uprave i menadžmenti trebaju voditi aktivnosti na racionalnom i efikasnom radu ovih institucija kako bi mogle funkcionirati na ekonomski održiv način. To bi značilo da svaka od sedam bh. ustanova kulture ponude posjetiocima bogatije sadržaje organizirajući važna događanja iz svog djelokruga, usklade cijene svojih usluga, i dr., a sve u cilju da se jednim dijelom i same finansiraju.


 
Samim tim, ove ustanove koje predstavljaju jezgro kulture i umjetnosti grada, svojim vrijednostima uveliko mogu doprinijeti bogatijoj i sadržajnijoj turističkoj ponudi države Bosne i Hercegovine, a posebno Sarajeva koji postaje sve značajniji regionalni centar kulture i turizma.

„Ovih sedam ustanova ne samo da su od državnog značaja, već predstavljaju i simbol grada Sarajeva kao bh. prijestolnice. Prema tome, sadržaje koje čuvaju i nude ove riznice naše materijalne i duhovne historije i kulture, Sarajevo čine glavnim gradom”, istaknuo je gradonačelnik Komšić.