Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić posjetio je Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo, koji predstavlja prvi Centar za zdravo starenje u Sarajevu, jedini u Bosni i Hercegovini i regionu, a čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi i njihove socijalne uključenosti u zajednicu. Obzirom na činjenicu da Centar djeluje na području općine Novo Sarajevo i da na taj način istovremeno skrbi o građanima Sarajeva, gradonačelnikova posjeta je imala za cilj podrobnije upoznavanje sa radom Centra, njegovim uposlenicima i korisnicima, kao i potrebama, a kako bi se na temelju takvog iskustva izgradila kvalitetna osnova za intenzivnije uključivanje i angažman Grada Sarajeva u njegovom daljem razvoju.

Centar je svečano otvoren na Dan penzionera Novo Sarajevo, 15. juna 2011. godine, a tri godine uspješnog rada rezultat su izraženih materijalnih i ljudskih napora njegovih finansijera, uposlenika, volontera, ustanova, pojedinaca, kao i samih korisnika Centra, koji su u doprinijeli tome da Centar predstavlja jedinstveni primjer uspješne i aktivne brige o starijim osobama  kakav se susreće samo u najrazvijenijim zemljama svijeta. Centar funkcioniše na način da na dnevnoj bazi okuplja penzionere sa područja općine Novo Sarajevo, koji u prostorije Centra dolaze u jutarnjim satima, te nakon zajedničkog druženja uz kafu, čaj i dnevnu štampu, pristupaju različitim aktivnostima koje im nudi Centar.

Posjeti gradonačelnika prisustvovao je i načelnik Općine Novo Sarajevo gdin Nedžad Koldžo, koji je gradonačelnika upoznao sa svim dosadašnjim aktivnostima ove općine u razvoju Centra i daljim razvojnim planovima, te su potom u pratnji Sejdefe Pašić-Ćatić, izvršne koordinatorice udruženja Partnerstvo za javno zdravlje koje vodi ovaj Centar, i ostalih uposlenika, obišli njegove prostorije, dok su veseli i kreativni korisnici Centra na orginalan način gradonačelniku demonstrirali aktivnosti svih sekcija i radionica koje djeluju u okviru Centra.

Tako je gradonačelnik Komšić prisustvovao času preventivne i korektivne gimnastike, času pjevanja muzičke sekcije „Zlatna jesen“, partiji šaha, potom obišao likovnu radionicu i sekciju ručnih radova, u prisustvu članova stolnoteniske sekcije sa gdinom Koldžom odigrao kratku partiju stolnog tenisa, te kušao domaću kafu pripremljenu u radinosti Kulinarske sekcije. Članovi Centra su gradonačelnika, na kraju kratko upoznali i sadržajima ostalih radionica, i to: radionica za engleski jezik, računare, recikliranje i novootvorene radionice „Vaš novi ormar“, kao i sa Medicinskim savjetovalištem koje je na usluzi korisnicima Centra. Gradonačelniku su na kraju posjete članovi simbolično poklonili primjerak svojih ručnih radova, a Komšić je vidno uzbuđen primio dar, te se korisnicima i uposlenicima Centra zahvalio na toplom prijemu i količini pozitivne energije i radosti koju šire.

„Moram reći da sam impresioniran, ovo mi je prvi put da sam u ovakvom centru, jedinom ovakve vrste u cijeloj BiH, a kako mi je rekao načelnik Koldžo, jednom od najprestižnijih u cijelom regionu. Ovo je lijepo mjesto gdje se ljudi mogu družiti, veseliti, igrati razne igre koje doprinose očuvanju njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja, a istovremeno na taj način ispoljavaju kreativne sposobnosti u svojoj trećoj dobi. Osobno ću voditi računa sa se u Budžetu Grada Sarajeva izdvoje neka sredstva i pomognu neke od ovih sekcija“, kazao je gradonačelnik Komšić, te dodao kako je sretan zbog saznanja da je općina Novo Sarajevo započela gradnju i drugog ovakvog centra.

Na kraju, gradonačelnik je sve korisnike Centra i uposlenike pozvao u organizirani obilazak Vijećnice na kojem će biti domaćin, te obećao da će intenzivno pratiti i podržavati dalji rad Centra i dati doprinos uspostavi mreže centara za zdravo starenje kako na području grada Sarajeva tako i šire.