Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i pomoćnica gradonačelnika za lokalnu samoupravu, Dragana Solaković primili su danas u Gradskoj upravi Grada Sarajeva predstavnike Saveza Roma KS, na čelu sa predsjednikom Saveza Bajrom Beganovićem i potpredsjednikom Alijom Abazijem. Tom prilikom izvijestili su gradonačelnika o njihovom radu, te o daljnjim planovima, ali i problemima sa kojima se ovaj Savez suočava. „Savez Roma Kantona Sarajevo ima veoma značajnu ulogu u historiji ove zemlje, koja je započeta inicijativama pojedinaca. Glavni ciljevi Saveza su  obrazovanje, kultura i kulturno stvaralaštvo, informisanje, socijalno i materijalno stanje Roma, sport i sportska kultura. U realizovanju tih ciljeva  potrebna nam je pomoć općinskih, gradskih i kantonalnih vlasti“, istakao je Beganović.

Kao osnovni problem, Alija Abazi, potpredsjednik ovog Saveza, istakao je postojanje velikog broja udruženja koje se bave romskom populacijom. „Finansijska sredstva namijenjena Romima, na taj način se dijele na više budžeta i ne pomažu u rješavanju primarnih potreba ove populacije“, naglasio je Abazi.

U toku razgovora istaknuti su problemi rješavanja stambenih pitanja Roma, njihovog zapošljavanja, te obezbjeđivanja besplatnih udžbenika i užine za učenike ove populacije.

Prema riječima gradonačelnika Behmena potrebno je da predstavnici Saveza Roma Kantona Sarajevo apliciraju na javne pozive za projekte koje Grad Sarajevo raspisuje, te na taj način dostave na razmatranje projekat koji žele realizovati i konkretne zahtjeve za koje vjeruju da ih Gradska uprava može ispuniti. Također ih je uputio na bolju unutrašnju organizaciju između svih udruženja koja se bave romskom populacijom na području Sarajeva.