Gradonačenik Abdulah Skaka sa suradnicima danas je bio u posjeti načelniku Općine Centar Nedžadu Ajnadžiću. Razgovarano je, između ostalog, o zajedničkim projektima Grada Sarajeva i Općine Centar, te o jačanju i proširivanju buduće suradnje.

Na sastanku je bilo govora o nastavku izgradnje biciklističke staze u Sarajevu, kvadrantu “B” na Marijinom Dvoru, restauraciji sarajevskih ruža, ali i o mogućnostima za uređenje prostora ispred Vječne vatre. Skaka i Ajnadžić su konstatirali da je dosadašnja suradnja u interesu građana bila izuzetno dobra te da će Grad Sarajevo i Općina Centar nastaviti djelovati u tom pravcu.