„Bosna i Hercegovina kao mlada zemlja sa snažnom ekspanzijom u IT sektoru mora održavati balans između razvoja međunarodnih tehnologija i same kibernetičke sigurnosti“, istaknuo je gradonačelnik Abdulah Skaka, obraćajujući se u ime domaćina Grada Sarajeva učesnicima Prve međunarodne konferencije o kibernetičkoj sigurnosti, koja se danas održava u Kulturnom centru „Kralj Fahd“, u organizaciji Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini.

101531

Gradonačelnik je kazao da su „ovakve konferencije od izuzetnog značaja pri samoj edukaciji i razvijanju svijesti o svim prednostima i opasnostima koje sa sobom nosi kibernetika“. Dodao je da nas „očekuje snažna borba protiv cyber kriminala, kao i sistematičnija zaštita podataka kako države tako i pojedinaca“.

„Stoga trebamo težiti strategiji EU-a za kibernetičku sigurnost koja predstavlja izazov 21 stoljeća“, istaknuo je u svom obraćanju Abdulah Skaka.