Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva

Abdulah Skaka rođen je u Sarajevu 5. decembra 1983. godine. U glavnom gradu BiH je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao na temu „Unapređenje strateških operativnih procesa Gradske uprave kroz primjenu savremenih koncepata menadžmenta – Grad Sarajevo“.

U Gradsku upravu Grada Sarajeva je došao nakon uspješne karijere u privatnom poduzetništvu.

Za 38. po redu gradonačelnika Sarajeva izabralo ga je Gradsko vijeće 6. februara 2017. godine.

U mandatu bivše Gradske uprave Skaka je obavljao dužnost zamjenika gradonačelnika. Kao najmlađi izabrani gradonačelnik Sarajeva, Skaka je donio novu energiju u rad Gradske uprave, te unaprijedio važnu ulogu Grada Sarajeva u razvoju države.

Predsjednik je Općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) u Starom Gradu.

Od 2009. godine bio je generalni menadžer u kompaniji SKY Media Sarajevo. Prethodno je obavljao funkcije konsultanta i voditelja projekata u više firmi, a u sklopu promoviranja i oživljavanja starih zanata, te afirmacije mladih ljudi u formiranju i osnivanju kompanija. Tokom karijere bilježi i aktivan volonterski rad u medicinskoj, humanitarnoj organizacija BIMA od 2004. godine.

Suvlasnik je ugledne Brijačnice/Berbernice „Skaka“ u općini Stari Grad, što je registrovani stari zanat. Sretno je oženjen i otac dvoje djece.

 

Ivica Šarić, zamjenik gradonačelnika

ivica saric

Biografija

Milan Trivić, zamjenik gradonačelnika

milan trivić

Biografija

ADRESA: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
tel.: 033 407 443
e-mail: [email protected]
www.sarajevo.ba