Odjeljenje za odnose s javnošću

Tel: 033 221 145

Fax: 033 214 847

e-mail: [email protected]

http://sarajevo.ba/

___________________________________________________

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Tel: 033 214 841

Fax: 033 208 341

e-mail: [email protected]

___________________________________________________

Odjeljenje za kabinetske poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail: [email protected]  

___________________________________________________

Odjeljenje za pravne poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail[email protected]  

___________________________________________________

Odjeljenje za zajedničke poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail: [email protected]  

___________________________________________________

Odjeljenje za poslove pisarnice

Tel: 033 203 121

Fax: 033 208 341

___________________________________________________