GRADSKA SLUŽBA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I RAZVOJ GRADA

Tel: 033 443 339

e-mail: loksamouprava.razvojgrada@sarajevo.badragana.solakovic@sarajevo.ba

Odsjek za poslove lokalne samouprave

Tel: 033 407 965, 407964

e-mail: firdevsa.brackovic@sarajevo.ba

Odsjek za razvoj grada i međunarodnu saradnju

Tel: 033 221 330

e-mail: merima.hadziabdic@sarajevo.ba