S obzirom na veliko interesovanje medija i javnosti o ovogodišnjoj organizaciji Javnog dočeka Nove godine u Sarajevu obavještavamo da Gradska uprava trenutno vodi pregovore sa određenim partnerima u organizaciji. Pregovori se vode sa partnerima za organizaciju Centralnog programa kao i za organizaciju Dječijeg programa. Po okončanju pregovora, najvjerovatnije početkom sljedeće sedmice, javnost će biti upoznata sa zvaničnim informacijama o konačnoj odluci.

Grad Sarajevo je u svom budžetu planirao 80.000 KM za organizaciju Javnog dočeka Nove godine u Sarajevu, a očekuje se učešće, kao i do sada, Kantona Sarajevo i četiri gradske općine.