URED GRADONAČELNIKA

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
tel.: 033 208 340, 443 050
fax.: 033 208 341
e-mail: [email protected]
www.sarajevo.ba

Tajnik Gradske uprave

Tel. 033 443 300
Fax:  033 208 341

Odjel za odnose s javnošću, analitiku i marketing

Tel: 033 221 145
Fax: 033 214 847
e-mail: [email protected]
www.sarajevo.ba

Odjel za međunarodnu suradnju i EU integracije

Tel: 033 214 841
Fax: 033 208 341
e-mail:  [email protected], [email protected]

Odjel za protokolarne poslove

Tel: 033 221 154,  443 090
Fax:  033 208 341
e-mail: [email protected], [email protected][email protected]

Odjel za javne nabavke

Tel: 033 221 152 l. 243
Fax: 033 208 341
e-mail: [email protected]

Odjel za poslove pisarnice

Tel: 033 203 121
Fax: 033 208 341

GRADSKE SLUŽBE

Gradska služba za opću upravu

Tel.: 033 221 152
e-mail: [email protected]

Gradska služba za lokalnu samoupravu

Tel: 033 221 351
e-mail: [email protected] 

Gradska služba financija

Tel: 033 220 767
e-mail: [email protected]

Gradska služba za lokalno poslovanje i razvoj grada

Tel: 033 221 139, 202 883, 203 121
e-mail: [email protected] [email protected] 

Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove

Tel/fax: 033 221 129
e-mail: [email protected]

Gradska služba za komunalne poslove

Tel: 033 221 084
e-mail: [email protected]

Gradska služba za obrazovanje, kulturu i sport

Tel: 033 443 152
e-mail: [email protected]

Zavod za informatiku i telematiku

Tel: 033 277 580
Fax: 033 277 588
e-mail: [email protected]