Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, nakon čega nije razmatrana Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, kako bi se prevladale određene teškoće s kojima se Povjerenstvo za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva susretalo u svom dosadašnjem radu.

U nastavku sjednice, razmatrano je više odluka vezanih za regulativne planove. Tako je Gradsko vijeće razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Kanara“ s Nacrtom Odluke o provedbi iste, te ga svojim zaključkom uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Dalje su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Rajlovac III“, odnosno Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulativnog plana „Čobanija“, te Regulativnog plana „Hepok – Čengić Vila III“.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o prestanku važenja Odluke o preuzimanju korištenja Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine, s pripadajućim zemljištem, nad kojim je nositelj prava raspolaganja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, imajući u vidu da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2010. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gradskoj upravi Grada Sarajeva, prestala je i mogućnost korištenja Doma vojske F BiH od strane Grada Sarajeva – Gradske uprave Grada Sarajeva, te se s toga nametnula potreba odlučivanja i o prestanku važenja odluke kojom je Grad Sarajevo preuzeo korištenje Doma vojske F BiH.

Nakon što su vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad, na sjednici održanoj 26.04.2016. godine, svojom Odlukom ustupili pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, s ciljem realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, u dnevnom redu današnje sjednice, po žurnom postupku, uvrštena je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, s ciljem realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, a što je osnovni preduvjet za nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta. Projekt „Revitalizacija Trebevićke žičare“ predstavlja jedan od najznačajnijih komunalnih i infrastrukturnih projekata Grada Sarajeva, čija će realizacija donijeti višestruke koristi kako za Grad Sarajevo, tako i za njegove stanovnike i gospodarstvo cjelokupne sarajevske regije.
Dalje su gradski vijećnici razmatrali Izvješće o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2015. godinu, te usvojili predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti, kojim se zadužuje Gradonačelnik da, pri predlaganju izmjena i dopuna Proračuna Grada Sarajeva za 2016. godinu, planira sredstva za provedbu Odluke o manifestacijama u području kulture od značaja za Grad Sarajevo.

Usvojeno je  Izvješće o poduzetim aktivnostima i tijeku priprema za održavanje EYOF 2019 za razdoblje 01.01.-31.03.2016. godine, te Izvješće o realizaciji ciljeva zacrtanih u Odluci Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju VI fazi projekta „Sarajevo zdravi grad“ Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, s predloženim zaključcima Odbora za društvene djelatnosti, koji su usvojeni povodom razmatranja ovih izvješća.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili i uputili u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, Nacrt Odluke o osnivanju javnog poduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo.
 
Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba