Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast ubijenim nevinim ljudima, u eksploziji koja se dogodila sinoć u terorističkom napadu u Istanbulu, na Aerodromu Ataturk. Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o dodjeli u zakup garaže u ulici Dejzina Bikića E2 (22). Dalje su gradski vijećnici usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C s Odlukom o provedbi iste, po skraćenom postupku, kako je predložena te izmijenjena tijekom rasprave na samoj sjednici.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, a nakon što je Odbor  za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini, u svom radu, uočio poteškoće u smisli primjene odredbi Odluke na proces predlaganja kandidata za nagradu.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare” u razdoblju od  01.04.2016. do 25.06.2016. godine.

Zatim su gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo. Naime, Gradu Sarajevo je za potrebe revitalizacije Trebevićke žičare donirana oprema od Turističke zajednice Greachen – Švicarska. S obzirom da se donirana oprema ne može racionalno koristiti za revitalizaciju Trebevićke žičare, kao i s obzirom na činjenicu da Grad nema prostorije niti bilo koje druge kapacitete da preuzme i iskoristi doniranu opremu koja se mora izmjestiti iz baze međunarodnih oružanih snaga u Butmiru, gdje je do sada bila smještena, stvorene su pretpostavke da se ista prenese u vlasništvo Općini Olovo, gdje se planira izgradnja žičare.
Dalje je usvojena i Odluka o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata, čime su ostvareni preduvjeti za daljnju, ubrzanu, realizaciju Projekta.

Gradski vijećnici razmotrili i Program stipendiranja učenika srednjih škola za 2016. godinu, s dopunjenim rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana gradskog vijećnika Husejnović Enesa. U Programu su navedene okvirne smjernice za realizaciju projekta stipendiranja učenika srednjih škola putem natječaja koji raspisuje Grad Sarajevo. Početak realizacije projekta stipendiranja planiran je u školskoj 2016. /2017. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Izvješće o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. travnja – Dana Grada Sarajeva u 2016. godini. Aktivnosti na obilježavanju  6. travnja – Dana Grada Sarajeva u potpuno su realizirane kako je i planirano, a sve sukladno raspoloživim financijskim sredstvima utvrđenim Proračunom Grada Sarajeva za 2016. godinu.

Dalje je razmotrena i primljena k znanju Informacija o nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu Grada Sarajeva ili s kojom Grad upravlja ili raspolaže, te nepokretnom imovinom u koju je u proteklom razdoblju Grad Sarajevo ulagao proračunska sredstva.

Primljene su k znanju i Informacija o stanju komunalne higijene, plan i program rada, s naglaskom na čišćenje područja Grada Sarajeva, te Informacija o stanju prometa u gradu Sarajevu s prijedlogom mjera za rješavanje problema gužvi na prometnicama, s posebnim osvrtom na mogućnost izgradnje kružnih tokova.

Na kraju sjednice, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja. Tako je, između ostalih inicijativa, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća Gradimir Gojer, uputio  inicijativu da se organizira akcija, uz učešće volontera svih političkih stranaka, kao i nevladinog sektora kako bi se očistilo korito i obale rijeke Miljacke.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba