U nastavku 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2006. godinu. Sa povećanjem sredstava u iznosu od 4.330.267 KM (prenesena sredstva iz 2005. godine u iznosu od 3.965.267 KM i namjenski grantovi za uređenje fasada u vrijednosti od 365.000 KM), novi plan Budžeta za ovu godinu iznosi 17.185.267 KM.

– Izmjenama i dopuna Budžeta izvršit će se isplate započetih projekata u 2005. godini, kako bi oni mogli biti okončani. Također, u ovom dijelu Izmjena i dopuna Budžeta imamo i jedan broj novih projekata koji će biti otvoreni na prijedlog gradskih vijećnika, a odnose se na pomoć narodnim kuhinjama na području četiri gradske općine, zatim pomoć za tri dobrovoljna vatrogasna društva, pomoć kulturno-umjetničkim društvima, podrška klubovima koji okupljaju invalide, pomoć "Sigurnoj kući" u kojoj su smještene žrtve nasilja. Za ove nove projekte Rebalansom Budžeta predviđeno je 226.000 KM – istakla je gradonačelnica Borovac.

Vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o imenovanju Koordinacionog odbora za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije sarajevske Vijećnice. Predsjedavajuća Koordinacionog odbora je Semiha Borovac, gradonačelnica Sarajeva, a ostali članovi Odbora su: Tatjana Ljujić-Mujatović, Mustafa Cuplov, Nezir Omerbegović, Fikret Mahmutović, Ismet Ovčina, Velida Čelić-Ćemerlić, Munib Buljina, Lidija Mičić, Zlatko Petrović, Mustafa Resić, Amra Hadžimuhamedović i Mirsad Kurtović. Informaciju o aktivnostima u procesu obnove Vijećnice u periodu april – maj 2006. godine, sa prijedlogom zaključaka nakon rasprave u Gradskom vijeću gradonačelnica je povukla.

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog o razriješenju članova Upravnog odbora Stambenog fonda Grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava