Uputivši preporuku Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen pridružio se stavu Gradskog vijeća po pitanju izmještanja Sarajevske Hagade iz Zemaljskog muzeja. Kako je navedeno u preporuci, Sarajevska Hagada je dio kulturno-istorijske baštine ovog grada, Bosne i Heregovine ali i evropske i svjetske civilizacije u cjelini. Njena vrijednost je neprocjenjiva i nadilazi svaku mogućnost  iskazivanja njene duhovne i materijalne vrijednosti i neponovljivosti. Preživjela je sve ratove i razaranja ovoga grada i zemlje, a svojim životima sačuvali su je građani Sarajeva.

„Gradsko vijeće Grada Sarajeva i ja osobno, kao gradonačelnik, odbijamo svaku inicijativu, pa i pomisao da Sarajevska Hagada, bez obzira u kojem i kakvom aranžmanu, uz kakve i čije garancije, napusti makar i za minutu svoj grad“, naglasio je gradonačelnik Behmen.
 
Dalje se navodi kako grad Sarajevo ima loše iskustvo sa navodnim posuđivanjem, ustupanjem, izlaganjem van grada vrijednih eksponata naše baštine.

„Ono što smo posuđivali u navodnim kulturnim razmjenama, davali na restauraciju, na procjenu,  sada možemo da vidimo u inostranim muzejima i bibliotekama (sjetimo se Isha-begove vakufname, zbirke orijentalnih rukopisa S. Bašagića,  numizmateičkih zbirki)“, istakao je gradonačelnik Behmen.

Kako je kazano u preporuci, antički friz sa atinskoga Partenona, helenski reljefi i skulpture neprocjenjive vrijednosti  još uvijek se nalaze u Britanskom muzeju i pored svih napora grčke vlade da se vrate tamo odakle su prije dva stoljeća opljačkani i pokradeni vojnom silom.

„Plašimo se da će se u ime navodne zaštite i brige za Sarajevsku Hagadu, naći razlog za njeno nevraćanje, pravdajući se svim mogućim razlozima o ekonomskoj i političkoj situaciji u zemlji i sramotnoj činjenici da je Zemaljski muzej zatvoren. Nažalost, naša opšta situacija im ide na ruku, daje im alibi za kolonijalno ponašanje prema  kulturno-istorijskoj baštini BiH. Sarajevska Hagada, sasvim realno, može biti još jedna fatalna greška koju ne treba dozvoliti“, istaknuto je u preporuci.

„U ime Gradskoga vijeća Grada Sarajeva i u svoje lično ime, molimo Vas da pažljivo sagledate aktuelne zahtjeve vezane za izmještanje Sarajevske Hagade izvan Sarajeva, bez obzira gdje će biti izložena, i imajte na umu da su naši stavovi i preporuke u potpunoj saglasnosti sa mišljenjem i voljom građana Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine“, kazao je gradonačelnik Alija Behmen u preporuci Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.