Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas je na održanoj 18. sjednici jednoglasno prihvatilo inicijativu Kluba vijećnika SDP-a o izgradnji Memorijala žrtvama opsade Sarajeva 1992-1995. Ovom inicijativom Vijeće je zadužilo  gradonačelnika i Komisiju za spomenike da pripreme odluku o izgradnji ovog centra. U inicijativi je istaknuto da Grad Sarajevo i 15 godina poslije rata nema tačne podatke i popis žrtava u opkoljenom Sarajevu. U gradu je postavljeno na desetine spomen-ploča stradalim tokom opsade, koje se nalaze na nepristupačnim mjestima, a izraženo je i nepostojanje jedinstvenog načina njihove izrade i održavanja.

Odlukom će biti definirano formiranje odbora u koji bi ušli stručnjaci iz raznih oblasti, koji bi sa svih aspekata sagledali i predočili Vijeću fizionomiju budućeg memorijala.

Izgradnjom ovog centra u gradu Sarajevu na najbolji mogući način bit će iskazane slobodarske, antifašističke, demokratske i druge univerzalne vrijednosti koje su građani Sarajeva odbranili tokom 20. stoljeća.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću