Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 44. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini. Predsjedavajući Odbora je Miroslav Živanović, zamjenik predsjedavajućeg Velija Katica, a članovi su Sanja Lazar, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Igor Kamočaji, Predrag Puharić, Fadila Bošnjak, Edin Mustafić, Adnan Efendić i Salih Selmanović. Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Hirošime s ciljem jačanja prijateljstva, promocije mira, razmjene informacija i iskustava u oblastima kulture i okoliša, te realizacije konkretnih projekata u oblastima od zajedničkog interesa za građane ovih gradova.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću. Izvještaj sadrži pregled do sada izvršenih aktivnosti u pripremi implementacije i dosadašnji tok implementacije Projekta.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici,  gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, kako je predložen i izmijenjen tokom diskusije. U javnu raspravu upućen je i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, te Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2017. godinu.

Gradski vijećnici su, kroz široku diskusiju, razmatrali Cjelovitu Informaciju Pravobranilaštva Grada Sarajevo o provedenim aktivnostima nadležnih gradskih organa u funkciji realizacije Projekta izgradnje Nove Trebevićke žičare sa aspekta ne/mogućnosti za preduzimanje daljnih pravnih koraka.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba