Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 34. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, usvojilo Program međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu u kojem su sadržani temeljni ciljevi, te plan aktivnosti  međunarodne suradnje Grada Sarajeva u narednom razdoblju. Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, donijeli Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna  Regulativnog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, a s ciljem preispitivanja planiranih rješenja kroz važeći planski dokument. Sukladno utvrđenim smjernicama, između ostalog, očekuje se i novi plan opremanja područja odgovarajućom prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili, ali nisu prihvatili prijedlog Gradonačelnika iz Zahtjeva za preispitivanje zakonitosti Odluke o Registru proračunskih korisnika Grada Sarajeva koju je Gradsko vijeće donijelo, na 32. sjednici, održanoj u prosincu 2015. godine, čime su se stekli uvjeti da se donesena Odluka objavi u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Na današnjoj sjednici,  Gradsko vijeće je usvojilo i Izvješće o poduzetim aktivnostima i tijeku priprema za održavanje EYOF 2019 za razdoblje 01.10. – 31.12.2015. godine. Povodom razmatranja ovog izvješća, Gradsko vijeće se svojim zaključkom opredijelilo da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća razmatra i izvješća organizacijskog i izvršnog odbora ove značajne manifestacije, a  s ciljem donošenja mjera za poboljšanje rada ovih tijela ubuduće.

Poslije dulje rasprave, gradski vijećnici su usvojili zaključke kojima se Nacrt Proračuna Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od 13.797.240,00 KM, zajedno s Nacrtom Odluke o izvršavanju Proračuna, upućuje u javnu raspravu u trajanju do 22.02.2016. godine.

U javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Alifakovac – Babića Bašća“ s Nacrtom Odluke o provedbi iste.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju Informacije o obilježavanju kulturnih i sportskih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine koje Gradonačelnik planira za tekuću godinu. Primljena je k znanju i Informacija o upisu učenika u srednje škole s područja Grada Sarajeva u  školskoj 2015./2016. godini, te Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2014./2015. godini, uz zaključke upućene mjerodavnom ministarstvu, a vezano za zabrinjavajuće visok broj izostanaka učenika s nastave.

Gradsko vijeće je poslije široke rasprave primilo k znanju i Informaciju u svezi s obvezama temeljem  neplaćenih poreza i doprinosa u JP „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.
Pod ovom točkom je i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka, u kratkim crtama, usmeno upoznao gradske vijećnike o odustajanju potencijalnog donatora od namjere za izdvajanjem oko 7.000.000,00KM namijenjenih za sufinanciranje obnove „Trebevićke žičare“. Ova usmena informacija je, ustvari,  bila uvod u cjelovito pismeno izvješće o tijeku realizacije projekta obnove „Trebevićke žičare“,  koji će biti predočen Gradskom vijeću za sljedeću 35. sjednicu.  

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba