Na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast poginulim borcima na brdu Žuč na današnji dan 1993. godine. Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o uspostavi suradnje između Grada Sarajeva i Grada Budimpešte s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.

Dalje su gradski vijećnici razmatrali nekoliko odluka vezanih za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulativnog plana „Kanara“ s Odlukom o provedbi iste, te Odluku o pristupanju izradi Regulativnog plana „Zabrđe“
Na današnjoj sjednici nije usvojena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Čobanija“ s Odlukom o provedbi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Čobanija”.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o osnivanju javnog poduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva, dopunjena rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana Administrativnog povjerenstva, a kojom Grad Sarajevo, između ostalog, štiti svoj interes vezano za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Grada Sarajeva, te objekata i imovine danih na privremeno ili trajno korištenje ili upravljanje Gradu i učinkovitiju realizaciju komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa u mjerodavnosti Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o podizanju Spomenika bosanskim specijalcima. Naime, Udruga veterana – Veterani odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo je, putem općine Centar Sarajevo, podnijela Inicijativu za podizanje spomenika bosanskim specijalcima.  Predložena mikrolokacija za podizanje spomenika nalazi se u parku pored II Gimnazije.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvješća upoznati o provedbi Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo, te  usvojilo Izvješće o poduzetim aktivnostima i tijeku priprema za održavanje EYOF 2019 za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. godine. Povodom razmatranja ovog izvješća gradski vijećnici su upoznati s održanom konstituirajućom sjednicom organizacijskog odbora manifestacije. Usvojeno je i Periodično izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje.

[WPIMPINLINE:41.%20sjednica%20GVGS.jpg]

Zatim su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Vraca“ s Nacrtom Odluke o provedbi iste, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Razmotren je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Sarajevogas – Bosnalijek“, te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je razmotrilo nekoliko informacija. Tako je  primljena k znanju Informacija o ustavno pravnom statusu Grada Sarajeva i položaju Grada Sarajeva u sustavu financiranja s prijedlogom mjera, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za razdoblje siječanj – svibanj 2016. godine.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju javnih zelenih površina na području grada Sarajeva, plan i program za održavanje i uređenje istih, te usvojen predloženi zaključak Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni promet kojim se zadužuje Gradonačelnik da, za jednu od sljedećih sjednica Gradskog vijeća, Gradskom vijeću dostavi izvješće o provedbi gradskih propisa kojim je uređena obveza Grada Sarajeva za uređenje korita otvorenih vodotoka, kao i lokaliteta na kojima su gradske česme i okruženja spomenika od interesa za Grad Sarajevo kao i drugih komunalnih objekata i javnih površina iz mjerodavnosti Grada Sarajeva.
Dalje je primljena k znanju i Informacija o Izvješću o reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu, te usvojen predloženi zaključak Odbora za proračun i financije kojim se zadužuje Gradonačelnik da pripremi program mjera i aktivnosti (sa subjektima i rokovima) koje se trebaju uraditi da se otklone nedostaci evidentirani u razmatranom izvješću, u kome je i njihovo prevladavanje predloženo preporukama, te da se s tako pripremljenim Programom, koji će biti upućen Uredu za reviziju, upozna Gradsko vijeće, odnosno Odbor za proračun i financije u pripremi sjednice Gradskog vijeća.

[WPIMPINLINE:41.%20sjednica%20GV.jpg]

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Velija Katica uputio inicijativu da se hrabrom mladiću Muhamedu Kunovcu, dodjeli nagrada „Graham Bamford“, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost prilikom pružanja pomoći napadnutom taksisti Simeunović Miloradu.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba