Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Panjina Kula-Hrastovi, lokalitet Breka" te Odluku o provođenju tog regulacionog plana. "S obzirom na plan višeg reda, odnosno urbanistički plan grada većim dijelom je to zona individualnog stanovanja, a jedan manji dio Bolnice Podhrastovi, to je poslovna zona i zona zelenila zaštitno-rekreacionog područja i sporta", kazala je u uvodnom izlaganju pomoćnica gradonačelnice za urbano planiranje Nedreta Komarica.

Prema njenim riječima, na tom lokalitetu došlo je do stihijske gradnje na način loše dostupnosti objektima u odnosu na sabraćajnicu i pristup s tehničkog aspekta je neispravan čime je stvoren haos u prostoru zbog nemogućnosti pristupa interventinim vozilima.

"Jedan od prioritetnih zadataka bilo je rješenje saobraćajnog rješenja, odnosno otvaranje tih kolskih pješačkih komunikacija. U tom smislu je jedan manji broj objekata predviđen za zamjenu građevinskog fonda, što znači rušenje i dislokaciju kako bi se ti koridori saobraćajnica otvorili. Radi se o ulici Breka od okretaljke Podhrastovi prema Budakovićima, osim toga predviđeno je uklanjanje objekata na okretaljci autobusa za Podhrastove, gdje se već nalaze privremeni objekti koji su predviđeni za uklanjanje u svrhu izgradnje spomenika žrtvama rata", kazala je Komarica.

U obuhvatu plana predviđena je izgradnja predškolske ustanove, a na lokalitetu ispod ulice Budaković u produžetku Himze Polovine je predviđena izrada urbanističkih projekata koje će donijeti Općinsko vijeće Centra.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je  danas i Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Nedžarići jedan. Kako je pojasnila Komarica na tom području nema planskog dokumenta jer nikada nije donesen. Radi se o prostoru izmežu 11. transferzale, južne longitudinale, izgrađenih blokova stambenog naselja Vojničko Polje i na sjeveru ulice Bosne srebrene.

U obuhvatu toga već je izrađeno to područje, a predviđeno je i kolektivno stanovanje i opremanje područja saobraćajnom komunalnom infrastrukturom i društvenom insfrastrukturom. Predviđena je javna rasprava u formi nacrta, ova odluka će se pojaviti u 2007. godini.

Gradsko vijeće utvrdilo je i Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovno zone "Šip" te Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna tog regulacionog plana.

Prema riječima Nedrete Komarice to je poslovna zona i po urbanističkom planu grada, a nalazi se na području između produženja trase prve transferzale ulice Dejzina Bikića, a izmjene su rađene kao najosnovniji uvjeti jer su troškovi uređenja bili visoki.

"Općina je inicirala da se tim izmjenama poveća građevinski fond dogradnjom i proširenjem horizontalnih gabarita objekata kako bi se ti troškovi snizili. Mi smo Odlukom o pristupanju, koju smo donijeli u julu prošle godine prihvatili obaveze na neki naćin općine, jer smo iz režima zabrane građenja izuzeli lokalitete za koje je izdata urbanistička saglasnosti i riješeni imovinski odnosi", kazala je Komarica.

Prema njenim riječima, ti objekti su dobili horizontalne gabarite, povećenje spratnosti, a tim regulacionim planom planiran je i prostor za školu, predškolska ustanova, apoteka te prostor za kulturnu i administrativnu djelatnost.

Ovaj nacrt će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Izvor: Novinska agencija FENA