Gradsko vijeće Grada Sarajeva se zahvaljuje portalu klix.ba i InterSoft, d.o.o. Sarajevo, koji su ustupili fotografiju autora Nedima Grabovice, a koja je korištena za izradu vizuelnog identiteta manifestacije obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva i scenografije Svečane sjednice Gradskog vijeća.

Pogledajte još jednom originalnu fotografiju.

[WPIMPINLINE:foto%20Nedim%20Grabovica.jpg]

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba