Informativni-centar-o-MKSJ-Sarajevo-ugostio-prvu-međunarodnu-ljetnu-školu-prava

U prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici danas je održano jednodnevno predavanje za 26 inostranih studenata-polaznika međunarodne ljetne škole prava pod nazivom “Uloga tranzicione pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktnim društvima”.

Škola se realizuje u sklopu saradnje koju je Grad Sarajevo uspostavio sa sarajevskim Pravnim fakultetom potpisivanjem Memoranduma u junu ove godine.

Polaznici ljetne škole koju su organizirali Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Udruženje “Pravnik” i Fondacija „Konrad Adenauer“ bili su studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija iz: Španije, Kraljevine Holandije, Ujedinjenog Kraljevstva, R. Srbije, R. Hrvatske, BiH, Njemačke, Kanade, Belgije, R. Turske, Italije, Rumunije, Makedonije, Južne Koreje, SAD-a, Rusije, Ukrajine, Švicarske, Mađarske i Albanije.

 

Kroz predavanja i interaktivnu nastavu, studenti su stekli značajna znanja o ulozi MKSJ u  razvoju i unaprijeđenju međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, a koji je kroz 24 godine svog rada razvio univerzalno prihvaćene standarde i prakse rješavanja sukoba, procesuiranja ratnih zločinaca i utvrđivanja individualne odgovornosti za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija.

U sklopu boravka u prostorijama Informativnog centra, studentima je od strane uposlenika Centra prezentirana i stalna izložbena postavka „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ“, kao i rad baze za pristup arhivi MKSJ, a obišli su i originalnu sudnicu MKSJ koja je trajno smještena u Vijećnici.