Povodom informacija objavljenih u domaćim medijima koje se odnose na organizaciju šetnje i obilježavanje sukoba između legalnih oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, s jedne, i okupatorskih snaga Jugoslavenske narodne armije, s druge strane, 3. maja 1992. godine, koju je najavio takozvani Pododbor za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici danas sam uputio zahtjev ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da zabrani održavanje tog skupa. Dužan sam građanima Sarajeva objasniti razloge i motive te odluke.

Prvo, nema pregovora o činjenicama. Drugim riječima, višegodišnja istraga Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu utvrdila je da se u Dobrovoljačkoj ulici nije dogodio ratni zločin. I pored ograničenih ovlasti koje imam, neću dopustiti da tokom mog mandata započne redefinicija i reinterpretacija opsade Sarajeva, najduže u historiji ratovanja.

Drugo, riječ je o skupu za koji vjerujem da je smišljen i dizajniran da izazove nasilje. Kao odgovoran čovjek, ne mogu stajati po strani i šutjeti dok se to dešava. Građani Sarajeva 2. i 3. maja odbranili su se od napada strane vojne sile prisutne na teritoriji međunarodno priznate Republike BiH. Pristanak na održavanje ove manifestacije bio bi upravo ono što organizatori ovog skupa hoće: da ponovo pregovaramo o činjenicama.

Treće, ovaj skup je dio organizirane kampanje revizije sudski utvrđenih činjenica o napadu na Bosnu i Hercegovinu i zločinima počinjenim na njenoj teritoriji i njenim građanima. U toj mjeri, ovaj skup je nastavak kampanje koja je počela hapšenjem Ilije Jurišića, pokušajem kriminalizacije odbrane Tuzle i hapšenjem bivšeg člana Predsjedništva Ejupa Ganića. Ovim skupom se pokušava kriminalizirati odbrana Sarajeva.

Četvrto, da je riječ o iskrenoj želji da se iskaže poštovanje prema nevinim civilima srpske nacionalisti ubijenim u opkoljenom Sarajevu, ja bih se kao gradonačelnik pridružio tome.

Posljednji, ali ne i najmanje bitan razlog je sigurnost. U svjetlu nedavnih događaja, kao gradonačelnik Sarajeva sam dužan skrenuti pažnju na mogući rizik organizacije ovog događaja.

Smisao ovog skupa je narušavanje sigurnosti grada Sarajeva i još jednom želim pozvati ministra unutrašnjih poslova Željka Mijatovića da uvaži moj zahtjev i onemogući ovaj dirigirani atak na sigurnost građana i posjetilaca grada Sarajeva u ovo vrijeme i na ovom mjestu.

Na kraju, želim napomenuti da su premijer Kantona Sarajevo i načelnici četiri gradske općine u potpunosti podržali sadržaj mog zahtjeva za zabranu održavanja ovog skupa koji sam jutros uputio MUP-u.

gradonačelnik Sarajeva
prof.dr Alija Behmen