Izmjene i dopune plana javnih nabavki, roba, usluga i radova za 2016.godinu u Gradskoj upravi i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva – Čišćenje kamenih zidova rijeke Miljacke na potezu od mosta Skenderija do mosta Čobanija