Izmjene i dopune plana javnih nabavki, roba, usluga i radova za 2016.godinu u Gradskoj upravi i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva – Čišćenje kamenih zidova rijeke Miljacke na potezu od mosta Skenderija do mosta Čobanija

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }