Održana je 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler. Minutom šutnje vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva odali su počast tragično preminulim članovima Padobranskog kluba “Banja Luka”, pilotu Alenu Crnaliću, instruktoru Nemanji Goronji i padobrancima Nikoli Steviću, Stefanu Karanoviću i Srđanu Kosiću. Također, vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva odali su počast i tragično preminulom mladom BH sportisti Adnanu Ćatiću. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o  razrješenju člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ferida Buljubašića iz stranke SDP, zbog prestanka mandata gradskog vijećnika.

Njegovo mandatsko mjesto dodijeljeno je Slavenu Kovačeviću, također iz stranke SDP. Vijećnici Grada Sarajeva su usvojili Odluku o razrješenju člana Odbora za lokalni biznis i turizam, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Mensura Mirojevića, te je na njegovo mjesto imenovan Nermin Bjelak.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar-mart 2012. godine, uz zaključak: da se na Kolegiju Gradskog vijeća Grada Sarajeva sačine zaključci na osnovu izlaganja komesara MUP-a Kantona Sarajevo Vahidina Ćosića i diskusije gradskih vijećnika, te da Gradsko vijeće da ovlast da se zaključci proslijede svim relevantnim subjektima u cilju rješavanja bezbjednosne situacije u gradu Sarajevu.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o postavljanju spomen ploče na mjesto pogibije Senada Šećerovića i Dževada Resića ispred Kasarne na Bistriku, sa dopunom da se u članu 1. Odluke naglasi da se radi o privremenom postavljanju spomen ploče do donošenje elaborata u skladu sa postojećim procedurama.

Vijećnici Grada Sarajeva su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Pule. Gradovi će se zalagati za daljnje jačanje i proširivanje prijateljskih odnosa, te unapređenje međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građanke i građane Pule i Sarajeva. Također, Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluku o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Tlemcena. Tlemcen je pobratimski grad Sarajeva od 1964. godine. Budući da je saradnja tokom dužeg perioda stagnirala, obostrano je izražena želja za obnovu prijateljskih odnosa. Gradovi će se zalagati za daljnje jačanje prijateljstva, pri čemu će unapređivati međusobnu saradnju od obostrane koristi na svim područjima koji su od interesa za građanke i građane Tlemcena i Sarajeva.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grada Sarajevo za 2011. godinu. Grad Sarajevo je u 2011. godini provodeći Odluku o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo, uspio da isfinansira najveći broj kulturnih manifestacija, iako su budžetski prihodi u istoj godini drastično umanjeni. Provodeći Odluku, desetine hiljada građanki i građana našeg grada, a posebno djece i mladih u toku cijele godine uživa i neposredni je sudionik različitih kulturnih sadržaja koje iz godine u godinu dobijaju na obimu i  kvaliteti.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grada Sarajevo.
Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju članova organizacionih odbora sljedećih manifestacija: „51. Sarajevski dani poezije“; “8. Internacionalni muzički festival "Bosna" (BIMF)“; Izložba "Collegium Artisticum"; "18. Sarajevo Film Festival“ i "Kids festival  2012".

Vijećnici Grada Sarajeva su usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“. Na održanoj sjednici vijećnici su usvojili zaključak kojim se Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog Plana „Buća Potok II“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Buća Potok II“ upućuje na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o stanju i problemima u oblasti urbanog planiranja, s posebnim osvrtom na dinamiku donošenja regulacionih planova i njihovo provođenje.

Vijećnici Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama sa djecom za 2011. godinu. Gradsko vijeće Grada Sarajeva u aktuelnom sazivu na samom početku mandata prepoznalo je značaj inicijative Gradonačelnika, za pokretanjem programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom, kako bi se obezbijedile pretpostavke za stabilnije uslove odrastanja novorođenčadi. Program pomoći porodiljama/majkama sa djecom se realizuje u suradnji sa gradskim općinama. Budžetom Grada Sarajeva u prošloj godini ovim programom su obuhvaćene sve majke novorođene djece stalno nastanjene u gradu Sarajevu, koje su registrovane kao korisnice nekog vida pomoći porodiljama/majkama sa djecom.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti za 2011. godinu.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o realizaciji projekta „Javni doček nove 2012. godine u gradu Sarajevu“. Grad Sarajevo tradicionalno organizuje „Javni doček nove godine u gradu Sarajevu“, u saradnji sa Kantonom Sarajevom, općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, te Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo. Po prvi put ove godine su uspostavljena i partnerstva sa privatnim sektorom, što je omogućilo da Grad Sarajevo građanima, građankama, djeci i mnogobrojnim turistima omogući kvalitetniji program uz jednaka budžetska sredstva kao i prethodnih godina. Novogodišnji program koji je uključivao Centralni doček nove godine, Sarajevo Holiday Market i bogat dječiji program, je posjetilo preko 20.000 posjetilaca.

Vijećnici Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu, te Informaciju o stanju tradicionalnog zanatstva na području Baščaršije.
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.