Obavještavamo Vas da će se u utorak, 03.12.2013. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića, broj 97), održati javna rasprava o Nacrtu Regulacionog Plana „Boljakov Potok“. Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.