U srijedu 24.09.2008. godine  u 14.00 sati održat će se javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana "Gazijin han". Javna rasprava o ovom planskom dokumentu održat će se u prostorijama Općine Stari Grad, velika sala – objekat "C".

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj raspravi.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću Grada Sarajeva

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }