U srijedu 24.09.2008. godine  u 14.00 sati održat će se javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana "Gazijin han". Javna rasprava o ovom planskom dokumentu održat će se u prostorijama Općine Stari Grad, velika sala – objekat "C".

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj raspravi.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću Grada Sarajeva