Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Jarčedoli” održati u srijedu, 25.02.2015. godine u 16.00 sati, u velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo.Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.