Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o Nacrtu Regulativnog plana „Jarčedoli” održati u srijedu, 25.02.2015. godine u 16.00 sati, u velikoj dvorani Općine Stari Grad Sarajevo.Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.