Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o Nacrtu Regulativnog plana „Jarčedoli” održati u srijedu, 25.02.2015. godine u 16.00 sati, u velikoj dvorani Općine Stari Grad Sarajevo.Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }