Obavještavamo vas da će se u četvrtak, 18.10.2012. godine u 17.00 sati u Sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića br. 97) održati javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Ahatovići“.

Prezentaciju će izvršiti nosilac izrade, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.