Obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 11.03.2013. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića br. 97) održati javna rasprava o Regulacionom planu “Park šume Mojmilo”.Prezentaciju istog će izvršiti nosilac izrade –Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.