Obavještavaju se zainteresovani građani i pravna lica, da će se u srijedu, 01.07.2015. godine, sa početkom u 17.00 sati, u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad, ulica Bulevar Meše Selimovića, broj 97 održati Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Sokolje“. Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju Javnoj tribini, te da daju svoje primjedbe i sugestije na Osnovnu koncepciju RP „Sokolje“.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }