Obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 03.09.2015. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi grad (Bulevar Meše Selimovića, broj 97) održati Javna tribina na temu Osnovna koncepcija RP „Alipašin most VI”. Prezentaciju će održati predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju Javnoj tribini, te da daju svoje primjedbe i sugestije na Osnovnu koncepciju RP „Alipašin most VI“.