Javna tribina o Osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Rajlovac III“ održat će se u srijedu, 02.03.2016. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad, ulica Bulevar Meše Selimovića, broj 97. Prezentaciju će izvršiti nosilac izrade – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da putem Vaše medijske kuće pozovete sve zainteresirane na javnu tribinu o ovom planskom dokumentu.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }