Javna tribina o temeljnoj koncepciji Regulativnog plana „Švrakino selo – Aneks“ održat će se u četvrtak, 19.05.2016. godine u 17.00 sati u dvorani Općinskog vijeća Općine Novi Grad, ulica Bulevar Meše Selimovića, broj 97. Molimo Vas da putem Vaše medijske kuće pozovete sve zainteresirane na javnu tribinu o ovom planskom dokumentu.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }