Temeljem članka 7. St. 1. i 2. i čl. 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/15), gradonačelnik Sarajeva objavljuje Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija i garaža Grada Sarajeva. Javni oglas istaknut je na web stranici Grada Sarajeva: http://www.sarajevo.ba/ba/files/javni_oglas_garaze.pdf Odjel za odnose s javnošću