Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva, broj 01-02-382/16 od 24. februara 2016. godine (Služene novine Kantona Sarajevo 11/16), Grad Sarajevo objavljuje Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije kojeg možete pogledati na linku:http://www.sarajevo.ba/ba/files/jp_v.pdf

Grad Sarajevo