Na osnovu člana 2. Odluke o prodaji stalnih sredstava Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/16), gradonačelnik Grada Sarajeva, objavljuje Javni poziv za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije kojeg možete pogledati na linku: http://www.sarajevo.ba/ba/files/prodaja_vozila.pdf

Grad Sarajevo