Javni uvid u nacrt Regulacionog plana „Logavina“ održat će se u periodu od 4.03.-4.04.2011. u ulaznom holu objekta „A“ Općine Stari Grad Sarajevo. Javna rasprava održat će se 4.04.2011. u 15.00 sati u velikoj Sali Općine Stari Grad Sarajevo.Gradska uprava