Javni uvid u nacrt Regulacionog plana „Logavina“ održat će se u periodu od 4.03.-4.04.2011. u ulaznom holu objekta „A“ Općine Stari Grad Sarajevo. Javna rasprava održat će se 4.04.2011. u 15.00 sati u velikoj Sali Općine Stari Grad Sarajevo.Gradska uprava

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }